ساعت :

00:40

تاریخ :

29 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

زباله‌سوزی صفر؛ در سایت پسماند بیرجند

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیرجند گفت: سایت پسماند بیرجند، تنها زباله گاهی در استان است که زباله سوزی به هیچ عنوان در آن انجام نمی‌شود چراکه زباله سوزی باعث متصاعد شدن گازی که اصلی‌ترین عامل آلودگی هوا بوده خواهد شد.

محمود ظهوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن زباله‌ از سطح شهر و روستاهای اطراف به سایت مدیریت پسماند شهرداری بیرجند وارد می‌شود.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع مدیریت پسماند، افزود: پیگیری برای تبدیل  مدیریت پسماند به سازمان مدیریت پسماند از اقدامات مهمی است که انجام شده است.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیرجند با بیان اینکه حجم زباله ورودی به سایت پسماند در ۲۴ ساعت از حجم ورودی تمام شهرها بیشتر است، تصریح کرد: اتمام عملیات تجهیز و ساخت خط پردازش ۱۵۰ تنی تفکیک صنعتی پسماند، احداث و آماده سازی زیرساخت ترانشه دفن پسماندهای عفونی، طراحی، ساخت و نصب باکس‌های تفکیک پسماند و استقرار در نقاط مختلف شهری)آغازی برای تفکیک زباله از مبداء( و ساماندهی مراکز، انبارها و خودروهای تفکیک پسماند از مهم‌ترین اقدامات در این بخش است.

وی بیان کرد: ساماندهی خودروهای حفار و پیمانکاران مجاز فعال در بخش خاک و نخاله، اجرای عملیات احداث سکوی تخلیه خط پردازش، اجرای آسفالت معابر سایت پسماند، خرید ۱۰۰ عدد باکس زباله ۷۷۰ لیتری، راه اندازی مرکز اورژانس خدمات شهری(۱۳۷) و تجهیز خودروی مرکز از دیگر اقدامات انجام شده است.

ظهوری بیان کرد: ساماندهی خودروهای حفار و پیمانکاران مجاز فعال در بخش خاک و نخاله، ساماندهی مراکز، انبارها و خودروهای تفکیک پسماند، اجرای عملیات احداث سکوی تخلیه خط پردازش، اجرای آسفالت معابر سایت پسماند و پوشش روزانه و مستمر پسماندهای شهری و عفونی از دیگر اقدامات است.

وی یادآور شد: اتصال سایت پسماند به شبکه شهرداری، احداث انبار در سایت پسماند، احداث اتاقک قرنطینه، درخواست احداث سوله نگهداری ضایعات در سایت پسماند، درخواست تملک زمین جهت احداث پناهگاه شماره دو و تجهیز مرکز خاک و نخاله که به مرحله بهره برداری رسیده، از مهم‌ترین درخواست‌هاست که در حال پیگیری هستیم.