ساعت :

23:49

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

آذین بندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیرجند به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر

سازمان مدیریت پسماند (مپ) شهرداری بیرجند به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و سال روز ورود تاریخی امام خمینی (ره) آذین بندی گردید.