ساعت :

13:11

تاریخ :

2 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

دفن پسماندهای شهری و عفونی بررسی شد

به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت پسماند (مپ) شهرداری بیرجند، رئیس و کارکنان سازمان مپ به دنبال بررسی موضوعات مربوط به حوزه مدیریت پسماند، از محدوده‌های ” محل دفن زباله و کارخانه پردازش پسماند، بازدید کردند. در این بازدید، نحوه دفن پسماندهای شهری و عفونی و …مورد بررسی قرار گرفت. ظهوری رییس سازمان مپ در ادامه با حضور در کارخانه پردازش پسماند، از بخش‌های مختلف این مجموعه و نحوه‌ی فعالیت آن بازدید کردند.